Pomiary Elektryczne

Wykonuje pomiary elektryczne oraz odbiorcze i okresowe:

  • Zabezpieczeń różnicowoprądowych i Impedancji pętli zwarcia
  • Lokalizacja tras kablowych i Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • Wykonujemy pomiary w układach sieciowych TN-S, TN-C, TN-CS, TT, IT oraz jedno i trójfazowych
  • Lokalizuje instalacje niewidoczne ukryte pod tynkiem ziemią dlatego jestem w stanie sprawdzić ich ciągłość oraz znaleźć miejsce uszkodzenia
  • Instalacji odgromowej i Rezystancji izolacji kabli
  • Pomiary Oświetlenia i Pomiary Elektronarzędzi

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy pomiary i przeglądy okresowe oraz nowych instalacji i odbiory, a także pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oświetlenia awaryjnego i pomiary dróg ewakuacyjnych wymagane przez prawo budowlane i istniejące przepisy pomiary elektryczne instalacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych oraz transformatorów i wszelkiego rodzaju urządzeń, lokalizujemy przewody, kable w ziemi i tynkach

Pomiary elektryczne także Pomiary oświetlenia

Dokumentem potwierdzającym wykonanie pomiaru jest protokół wraz z analizą i oceną przeprowadzonych badań zgodny z prawem budowlanym.

Używamy programów Sonel pe5 Foton Schematic 2 wzorcowanych przyrządów mierniczych oraz posiadających atesty kalibracji.

Pomiary te wykonywane są celem potwierdzenia że spełnione są wszelkie wymagania.

Dotyczące zabezpieczenia osób oraz inwentarza i majątku przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym także sprawdzenia prawidłowego działania systemu odłączającego automatycznie zasilanie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne.

Przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom.

Zgodnie z Prawem budowlanym zachodzi konieczność przeprowadzania okresowej kontroli (co najmniej raz na 5 lat) budynków w zakresie sprawdzenia stanu technicznego.

Istotne znaczenie ma kontrola instalacji elektrycznej także instalacji odgromowej.

pomiary elektryczne
pomiary elektryczne