Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne - KrakówPOMIARY ELEKTRYCZNE ,

Jestem elektrykiem, który może poszczycić się wszystkimi niezbędnymi certyfikatami do
wykonywania swojego zawodu, jak i olbrzymim doświadczeniem, które sprawia, że instalacje
elektryczne nie kryją przede mną żadnych tajemnic. Oferuję usługi między innymi z zakresu pomiarów elektrycznych i pogotowia elektrycznego. Swoje usługi oferuję na terenie Krakowa przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Proszę śmiało dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Szacowany czas na dojazd we właściwe miejsce to ok. godziny oczekiwania. Gwarantuję szybką i sprawną obsługę.

Do kogo kieruję ofertę na wykonanie pomiarów elektrycznych?

Moje usługi kierowane są przede wszystkim do osób prywatnych, które potrzebują nagłej pomocy elektrycznej.

Prowadzę również współpracę z firmami, zarówno stałą w ramach przestrzegania okresowych pomiarów zgodnie z zapisami prawa budowlanego, jak i okresową, w zależności od potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Czym się zajmuję?

Świadczę kompleksową pomoc z zakresu elektryki. Pomagam przy wszelkiego rodzaju awariach i usterkach instalacji. Wśród moich najważniejszych czynności znajdują się specjalistyczne pomiary elektryczne. Świadczę usługi, których wykonywanie jest obowiązkowe zgodnie z prawem budowlanym.

Dokonuję oględzin, prób i pomiarów instalacji elektrycznej przed oddaniem budynku do użytku, a także wykonuję regularne pomiary kontrolujące czy stan instalacji dalej odpowiada normom. Badanie takie są obowiązkowe i musi je zapewnić właściciel budynku co najmniej raz na pięć lat.

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to najważniejsza czynność, która wpływa na sprawność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Pierwszym krokiem przy wykonywaniu tej czynności są bardzo dokładne oględziny. Podstawowym zadaniem jest bowiem określenie zgodności instalacji z funkcjonującymi normami bezpieczeństwa. Ważne jest żeby wszystkie elementy zostały poprawnie zainstalowane i nie nosiły znamion uszkodzenia.

Kolejnym etapem jest wykonanie pierwszych prób i pomiarów. Najważniejszym aspektem jest określenie stopnia zabezpieczenia przeciwpożarowego. Na tym etapie sprawdzam czy system ochronny jest sprawny i odłączy zasilanie w sytuacji zagrożenia. Dokonuję również sprawdzenia i określenia rezystancji izolacyjnej i funkcjonowania wyłączników przeciwporażeniowych. Ten element ma zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi przed porażeniem prądem.

Dlaczego warto dokonywać pomiarów elektrycznych?

Przede wszystkim, dokonywanie pomiarów elektrycznych jest obowiązkiem, jaki ciąży na właścicielu budynku. Niedostosowanie się do tego wymogu grozi otrzymaniem wysokiej kary. Jednak o wiele ważniejsze jest bezpieczeństwo. Regularne pomiary bowiem mogą uchronić przed uszkodzeniami, które mogą przyczynić się do porażenia lub pożaru.

Czego dotyczą pomiary?

Pomiary elektryczne sprawdzają i oceniają stan instalacji, dopuszczają ją do dalszego użytkowania lub stwierdzają konieczność dokonania wymiany lub naprawy niektórych elementów.

Pomiary elektryczne dotyczą:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • skuteczności ochrony przeciwpożarowej
  • zabezpieczeń różnicowo-prądowych
  • ciągłości przewodów ochronnych PE
  • rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji*
Wykonuje także pomiary instalacji odgromowe, natężenia oświetlenia. Do wykonanych badań załączam protokoły odbioru, zaświadczenia i schematy. 

Kraków i okolice to obszar, na którym świadczę usługi

Dziękuję za zaufanie, zachęcam do dalszej współpracy