Pomiary Elektronarzędzi

Wykonuje profesjonalne pomiary elektronarzędzi i maszyn

Rusztowań i sprzętu budowlanego , sprzętu AGD, spawarek, urządzeń medycznych.

Wszystkie pomiary są wykonywane przyrządami specjalizowanymi i mające odpowiedni certyfikat i kalibracje tegoż przyrządu.

Pomiary są zakończone odpowiednim protokołem wykonanym na komputerze i programem stworzonym tylko do odpowiednich pomiarów.

Lokalizacja kabli, uszkodzeń – badanie instalacji ,rozdzielni kamerą termowizyjną

Zapraszam do stałej współpracy 787 741 094