Elektryk 787-741-094

Elektryk Andrzej – Doświadczenie – Precyzja – Przyrządy Miernicze „Atestowane”- Uprawnienia E i D + Pomiary – Odbiory – Pogotowie Elektryczne – Lokalizacja Kabli – Zwarć – Przerw – tel; 787-741-094