Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne - KrakówPOMIARY ELEKTRYCZNE ,

Jestem elektrykiem, który może poszczycić się wszystkimi niezbędnymi certyfikatami do
wykonywania swojego zawodu, jak i olbrzymim doświadczeniem co sprawia, że instalacje
elektryczne nie kryją przede mną żadnych tajemnic. Oferuję usługi między innymi z zakresu pomiarów elektrycznych i pogotowia elektrycznego.

Swoje usługi oferuję na terenie Krakowa przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Proszę śmiało dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Szacowany czas na dojazd we właściwe miejsce to ok. godziny oczekiwania. Gwarantuję szybką i sprawną obsługę.

Moje usługi kierowane są przede wszystkim do osób , które potrzebują nagłej pomocy elektrycznej.

Prowadzę również współpracę z firmami, zarówno stałą w ramach przestrzegania okresowych pomiarów zgodnie z zapisami prawa budowlanego, w zależności od potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Czym się zajmuję?

Świadczę kompleksową pomoc z zakresu elektryki. Pomagam przy wszelkiego rodzaju awariach i usterkach instalacji. Wśród moich najważniejszych czynności znajdują się specjalistyczne pomiary elektryczne, do w/w usług używam profesjonalnych narzędzi i przyrządów oraz swoje bogate doświadczenie i widzę.

Dokonuję oględzin, prób i pomiarów instalacji elektrycznej przed oddaniem budynku do użytku, a także wykonuję regularne pomiary kontrolujące czy stan instalacji dalej odpowiada normom.

Czym są pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to najważniejsza czynność, która wpływa na sprawność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Pierwszym krokiem przy wykonywaniu tej czynności są bardzo dokładne oględziny. Podstawowym zadaniem jest bowiem określenie zgodności instalacji z funkcjonującymi normami bezpieczeństwa. Ważne jest żeby wszystkie elementy zostały poprawnie zainstalowane i nie nosiły znamion uszkodzenia.

Dlaczego warto dokonywać pomiarów elektrycznych?

Przede wszystkim, dokonywanie pomiarów elektrycznych jest ważne dla bezpieczeństwa. Regularne pomiary bowiem mogą uchronić przed uszkodzeniami, które mogą przyczynić się do porażenia lub pożaru.

Czego dotyczą pomiary?

Pomiary elektryczne sprawdzają i oceniają stan instalacji, dopuszczają ją do dalszego użytkowania lub stwierdzają konieczność dokonania wymiany lub naprawy niektórych elementów.

Pomiary elektryczne dotyczą:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • skuteczności ochrony przeciwpożarowej
  • zabezpieczeń różnicowo-prądowych
  • ciągłości przewodów ochronnych PE
  • rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji
  • natężenia oświetlenia
  • dróg ewakuacyjnych
  • oświetlenia awaryjnego

Kraków i okolice to obszar, na którym świadczę usługi

Dziękuję za zaufanie, zachęcam do dalszej współpracy